Πρόσκληση για τη σχολική εορτή της 28ης Οκτωβρίου 1940