Ερευνητικές Εργασίες 2016-2017

Το υλικό της ερευνητικής εργασίας "Η βιομηχανική κληρονομιά της Αργολίδας" με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Βασιλειάδη Γεώργιο βρίσκεται εδώ.

Το υλικό της ερευνητικής εργασίας: Ταξιδιωτικός οδηγός «Λονδίνο, η πόλη με τα χίλια πρόσωπα» με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα. Καρούτζου Ελίνα βρίσκεται εδώ.

Το υλικό της ερευνητικής εργασίας: "Συμβατικές πηγές ενέργειας" με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Τζιαβάρα Φώτιο βρίσκεται εδώ.

Το υλικό της ερευνητικής εργασίας: "Εαυτός, Αυτοεκτίμηση ? Αυτοαντίληψη: Σχέση αυτοεκτίμησης και σχολικής επίδοσης" με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Δαβάκο Ιωάννη βρίσκεται εδώ.