Πράξη ακύρωσης ανάθεσης και εκ νέου προκήρυξης

Για να δείτε την Πράξη πατήστε εδώ.