Α Τετράμηνο 2011- Ερευνητικές Εργασίες

Οι ερευνητικές εργασίες (projects) των ερευνητικών ομάδων της Α΄ Τάξης Λυκείου ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν με επιτυχία!

Ακολουθεί η ηλεκτρονική τους προβολή σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου.

1η Εργασία: Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς Unesco

 

 

Unesco
View more presentations from lykagtri

 

2η Εργασία: Από τις φρυκτωρίες στο διαδίκτυο

 

 

3η Εργασία: Μουσική: Κοινωνικές και Ψυχικές διαστάσεις