Ιστορικό του Μουσείου

EN

Το κτήριο της Εθνικής Πινακοθήκης στο Ναύπλιο

Το διατηρητέο νεοκλασικό κτήριο της οδού Σιδηράς Μεραρχίας αριθμ. 23 στο Ναύπλιο κτίσθηκε το έτος 1905 σε «σχέδιο τεκτονικής Κ.Π Χαντζάρα», όπως αναγράφει εντοιχισμένη μαρμάρινη επιγραφή, και χρησιμοποιήθηκε από τον ιδιοκτήτη του, γυναικολόγο ιατρό και μετέπειτα Δήμαρχο Ναυπλιέων,  Γεώργιο Παντ. Μηναίο ως κατοικία και ιδιωτική κλινική. Μεταγενέστερα, όταν έπαυσε η λειτουργία της κλινικής, στεγάσθηκαν διαδοχικά στο κτήριο η έδρα της 4ης Σιδηράς Μεραρχίας, το Νοσοκομείο Ναυπλίου, η Ανωτέρα Διοίκηση  Χωροφυλακής και, τελευταία, η ταβέρνα με τον τίτλο «ο Νικόλας».

Το κτήριο περιήλθε στην κυριότητα του Δήμου Ναυπλιέων επί Δημάρχου Γεωργίου Τσούρνου ύστερα από αναγκαστική απαλλοτρίωση και επί Δημάρχου Κωνσταντίνου Χαραμή το 1997 παραχωρήθηκε κατά χρήση στην Εθνική Πινακοθήκη, για να λειτουργήσει ως παράρτημά της στην πόλη του Ναυπλίου.

Λαμπρινή Καρακούρτη - Ορφανοπούλου, Επιμελήτρια Εθνικής Πινακοθήκης