ΤΠΕ

Υλοποίηση Σεναρίου Διδασκαλίας Αρχαίων Α Λυκείου

Την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011, στην αίθουσα της Πληροφορικής υλοποιήθηκε από τους μαθητές του τμήματος Α3 ένα σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Α  Λυκείου.

Αναλυτικότερα, το σενάριο διδασκαλίας σχεδιάστηκε από τον διδάσκοντα του Α3 Βασίλη Ν. Βασιλείου, είχε διάρκεια τεσσάρων ωρών και υλοποιήθηκε παρουσία συναδέλφων διδασκόντων φιλολόγων και της συμβούλου φιλολόγων κας. Κέκκου Μαρίας.

Subscribe to RSS - ΤΠΕ