Επιλογή μαθήτριας στο Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard

Μεγάλη τιμή και χαρά για το σχολείο μας η επιλογή μαθήτριας του Α1 τμήματος στο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ("High School Summer Program - HSSP") του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard!

Η μαθήτρια Μ. Βλάχου θα έχει την ευκαιρία να εισαχθεί σε πανεπιστημιακού επιπέδου εργασία και να εξοικειωθεί μαζί με τους συμμαθητές της με το αμερικανικό και ελληνικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τη μεθοδολογία και εμπειρία καθηγητών και φοιτητών του Πανεπιστημίου Harvard.