Προσφορές για την πενθήμερη εκδρομή της Γ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη

Οι προσφορές που κατατέθηκαν στο σχολείο μας για την πενθήμερη εκδρομή της Γ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους:

1) προσφορά α

2) προσφορά β

3) προσφορά γ

4) προσφορά δ

5) προσφορά ε

Μειοδότησε και επελέγη η προσφορά του γραφείου Γενικού Τουρισμού ZAFIRIS TOURS.