Δημοσίευση ερευνητικών εργασιών 2015-2016

Το υλικό έρευνας των μαθητών της Α΄ Τάξης με θέμα ερευνητικής εργασίας: "Οι μύθοι της Αργολίδας" βρίσκεται εδώ και εδώ.

Το υλικό έρευνας των μαθητών της Α΄ Τάξης με θέμα ερευνητικής εργασίας: "Αθλητισμός" βρίσκεται εδώ.

Το υλικό έρευνας των μαθητών της Α΄ Τάξης με θέμα ερευνητικής εργασίας: "Χώρες, μουσική, πολιτισμός" βρίσκεται εδώ.

Το υλικό έρευνας των μαθητών της Β΄ Τάξης με θέμα ερευνητικής εργασίας: "Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα" βρίσκεται εδώ, εδώ, εδώ και εδώ.