Η μάχη των συναρτήσεων - Θεατρικό

H δράση «Μαθαίνοντας επιστήμη μέσα από το θέατρο» είναι μια πρωτοβουλία της Science View σε συνεργασία κάθε χρονιά με διάφορους φορείς (Τμήμα ΦΠΨ του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελληνογερμανική Αγωγή, Noesis - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας κ.α) και τελεί υπό την Αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, οι μαθητές καλούνται να υλοποιήσουν μια θεατρική παράσταση σχετική με επιστημονικά θέματα και να μάθουν την επιστήμη με δημιουργικό τρόπο. Οι επιμέρους στόχοι της δράσης, οι οποίοι έχουν ως κεντρικό άξονα τη διεπιστημονική σύνδεση των θετικών επιστημών με εκφάνσεις της τέχνης , με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την επιστήμη, αφορούν τόσο τους μαθητές, όσο και τους εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, μέσω της δράσης αυτής, οι μαθητές κατανοούν επιστημονικές έννοιες και φαινόμενα, αναπτύσσουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, συμμετέχουν ενεργά στη διαπραγμάτευση επιστημονικών εννοιών και αναπτύσσουν δημιουργικές και κριτικές δεξιότητες.

 

Το ΓΕ.Λ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ συμμετέχει με την βιντεοσκοπημένη θετρική παράσταση

«Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ».

Στην παράσταση συμμέτέχουν όλα τα παιδιά της Β΄ τάξης με υπεύθυνη καθηγήτρια την Κα Μαρία Αλημπέρτη, Μαθηματικό. Πρόκειται για τη δραματοποίηση της μαθηματικής έννοιας της μετατόπισης καμπυλών με διεπιστημονική προσέγγιση.

 

Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα αναρτηθεί ολόκληρη.