η μάχη των συναρτήσεων

Η μάχη των συναρτήσεων - Θεατρικό

Το ΓΕ.Λ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ συμμετέχει με την βιντεοσκοπημένη θετρική παράσταση

«Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ».

Στην παράσταση συμμέτέχουν όλα τα παιδιά της Β΄ τάξης με υπεύθυνη καθηγήτρια την Κα Μαρία Αλημπέρτη, Μαθηματικό. Πρόκειται για τη δραματοποίηση της μαθηματικής έννοιας της μετατόπισης καμπυλών με διεπιστημονική προσέγγιση.

Subscribe to RSS - η μάχη των συναρτήσεων