ερευνητική εργασία

Ανταλλαγή καλών ερευνητικών πρακτικών

Την Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014, στην αίθουσα διαλέξεων των Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου XARVARD στο Ναύπλιο, το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών σπουδών του XARVARD πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Ανταλλαγή καλών ερευνητικών πρακτικών μεταξύ των προγραμμάτων του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπ

Subscribe to RSS - ερευνητική εργασία