πρακτικό αξιολόγησης

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την πενθήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου

Έχει αναρτηθεί η Πράξη αξιολόγησης των προσφορών για την πενθήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου. Μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Subscribe to RSS - πρακτικό αξιολόγησης