δίκη του Θηραμένη

Αναπαράσταση της δίκης του Θηραμένη

Οι μαθητές της Α΄ τάξης με την καθηγήτριά τους, κυρία Αγγέλαινα Πάτρα, μας χάρισαν μια πραγματικά παραστατική και ευφάνταστη αναπαράσταση της δίκης του Θηραμένη.

Subscribe to RSS - δίκη του Θηραμένη