εφόδια νέων

Οι νέοι μπροστά στο "τέρας" της παγκοσμιοποίησης

      Σε μια εποχή που το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έχει κάνει αισθητή την παρουσία του και τα σύνορα των κρατών αρχίζουν να υποχωρούν, υπάρχει έντονος προβληματισμός για τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Τα διάφορα κράτη αλληλοεξαρτώνται και σε πολλές περιπτώσεις αυτό δημιουργεί προβλήματα. Προβλήματα που οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τελικά οι θετικές πλευρές της παγκοσμιοποίησης.

Ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο Νέων (2)

Ομιλία μαθήτριας Γ΄ Λυκείου στο Ευροκοινοβούλιο Νέων - ενότητα "Η Πειθώ στον πολιτικό λόγο":  Εφόδια νέων για αρμονική συμβίωση και δημιουργική συνεργασία στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Αγαπητοί συνάδελφοι, νέοι της Ευρώπης,

Ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο Νέων (1)

Ομιλία μαθητή Γ΄ Λυκείου στο Ευροκοινοβούλιο Νέων - ενότητα "Η Πειθώ στον πολιτικό λόγο":  Εφόδια νέων για αρμονική συμβίωση και δημιουργική συνεργασία στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Αγαπητοί νέοι και νέες εκπρόσωποι των χωρών της Ευρώπης,

Subscribe to RSS - εφόδια νέων